Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog ovamızda kadem baş parmağında pıtrak tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çkızılışmaları ile inceleyeceğiz. Basamak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun öteki bölgelerine göre daha karmaşıktır. çıbaninç ise ayağın hem yeterince atak olan kısmıdır hem bile yere aktarma edilen kuvvetin dem dem %90’ına derece olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. çıbanparmakta yaşanan her türlü tutku, jurnal hayat kalitesinde tehlikeli bozukluğa reçete açabilir. Halluks Valgus; günümüzde tedricen artan bir çoğunlukla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini müterakki derecede kısıtlayan, ayağın bediiyat görünümünü bozan, balkılı ve akut bir kadem esasparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster tarafından tanılamamlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, lügat mealı itibariyle kadem esasparmağının dünyaa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta mevcut çeşitli patolojileri bile dâhilermektedir. çıbanparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı eden ve motor zor sağlayan bir kategori intrensek sandık ehil olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın kadem mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayağın en önemli eşya haiz strüktürsıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine ilişkindır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Basamak, evrimsel tadilat sırasında baş fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tadilat sonucunda birlikte adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime ehil olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın pahal konulevini gkalıntı kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki yapı taşı nedenin ayakkabı kızılışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir fasılaştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda normal nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda geriış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu nispetın % 1,9 dolayında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sağlam çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine imanılmaktadır. Fakat genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve kadem ön kısmınün abduksiyonuna illet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öteki intrensek nedenleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar kadar nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kadar romatizmal emraz, hatta esasparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kadar daha seyrek göru¨nen durumlar da skorlabilir. Bazı fasılaştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok daha pıtrak görünmesine özen çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin genetik geçişten çok kadınların erkeklere göre daha bir tomar sivri uçlu elverişsiz, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir